【TDC】バブリーダンスPV 登美丘高校ダンス部 Tomioka Dance Club

https://www.youtube.com/watch?v=Lxr9tvYUHcg

https://www.youtube.com/watch?v=U02wY3dvAjI